اختصاصی
رسانه های معاند و تعطیلی کشور با موج سواری بر کرونا!
رسانه های معاند و تعطیلی کشور با موج سواری بر کرونا!به گزارش فرقه نیوز:

این روزها دشمنان نظام و رسانه های معاند سخت به دنبال تخریب هستند و  با دامن زدن به بیماری کرونا و شایعه پراکنی و بزرگنمایی درباره ان سعی دارند تا به نوعی به تعطیلی کشور و تخریب اقتصاد کشور دامن بزنند.

 این رسانه ها سعی دارند تا اینگونه القاء کنند که تنها راه نجات کشور تعطیلی تمامی بخش های کشور از جمله بخش تولید و سایر نهاد های اقتصادی کشور است!