بی شرفی و سطح شعور پیروان بهاء اله و شبکه بهایی منوتو تمامی ندارد!
به گزارش فرقه نیوز؛ بی شرفی و سطح شعور پیروان بهاء اله و شبکه بهایی منوتو به جایی رسیده که کادر درمانی و پزشکی که از هیچ کمکی دریغ نکرده و حتی از جان خود گذشته اند را آماج یاوه گویی و بی ارزش جلوه دادن ایثار و زحماتشان می کند.

این شبکه خائن در عباراتی سخیف عنوان می کند:

بگید حالا چقدر بهشون عیدی میدید؟ چقدر بهشون سختی کار میدید؟

چرا بهشون میگن مدافعان سلامت؟ بگن همون پرستار

رسانه های منافق و دشمن مردم ایران را بشناسیم