اختصاصی
رسانه شیعه انگلیسی و ترغیب مردم و هیات های مذهبی به حضور در حرم ها!
به گزارش فرقه نیوز:

این روزها و با شیوع بیماری کرونا در کشور تدابیر زیادی برای مقابله با این بیماری اندیشیده شده است.

یکی از تدابیر عدم حضور مردم و عدم تجمع در مکان های مذهبی است که مورد تایید علمای دینی نیز قرار گرفته است.                                                         
متاسفانه در این فضا برخی از رسانه های انجمن حجتیه و شیعه انگلیسی سعی دارند تا با  مخالفت با این کار مردم را به حضور در حرم ها و مکان های مقدس تحریک نمایند.

 این گروههای تندرو تلاش دارند تا بستن مکان های مذهبی را نوعی هتک حرمت جلوه داده و به تخریب مسئولان و علمای دینی بپردازند.