پاسخ کوبنده کارشناس رسانه ای به دروغگویی های مبلغ خائن بهائی؛ مریم معمارصادقی+فیلم
به گزارش فرقه نیوز؛ مریم معمارصادقی مدیر بهائی موسسه توانا در برنامه ای زنده گفت: واردات دارو برای ایران همیشه در تحریم، آزاد بوده است!

سپس تحلیلگر رسانه ای پوریا آسترکی گفت:‌ اگه دارو تحریم نیست، یک بسته مُسکّن بفرستید ایران. بسیاری از بینندگان در تهران به این ادعای شما می‌خندند! حداقل دو کلمه راست بگو بعد بیا مغلطه کن، نه اینکه از اول دروغ بگو!

قابل ذکر است که مریم معمارصادقی مبلغ خائن بهائی همان کسی است که قبلا از دریافت بودجه از دولت آمریکا برای براندازی حکومت در ایران اعتراف کرده بود، و با تشبیه ایران به سگ هار ، مدعی شد، آمریکا با فشار دارد آن را وارد قفس می‌کند. او همچنین بارها از حمله نظامی به ایران حمایت کرده است.