اختصاصی
اتهامات دروغین رسانه های معاند و ضد نظام و تخریب نظام اسلامی با پخش شایعات و دروغ پراکنی درباره ویروس کرونا ادامه دارد!!!
به گزارش فرقه نیوز: