اختصاصی
تلاش رسانه وابسته به باقیمانده منحوس پهلوی برای فاصله گذاری میان مردم و مسئولان کشور!

به گزارش فرقه نیوز:

در حالی که مردم و مسئولان در جمهوری اسلامی ایران تلاش فزاینده ای برای مقابله با ویروس کرونا دارند؛ اما رسانه های ضد نظام و معاند سعی دارند تا  به بهانه ویروس کرونا بین مردم و مسئولین فاصله ایجاد نمایند.

در تازه ترین اظهار نظر رسانه وابسته به باقیمانده منحوس پهلوی سعی نمود تا تلاش ها برای مقابله با کرونا را مردمی نشان داده و نظام اسلامی را به کم کاری در این زمینه متهم نماید.

این در حالی است که طبق نظر بسیاری از کارشناسان جهانی ، نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات سازنده ای را در مبارزه با کرونا  انجام داده است.