اختصاصی
مبلغان مسیحی و تبلیغ در ایران اسلامی در ایام کرونا!!!
مبلغان مسیحی و تبلیغ در ایران اسلامی در ایام کرونا!!!
 به گزارش فرقه نیوز:

تبشیری ها همواره تبلیغات گسترده ای را برای جذب جوانان عزیز کشورمان انجام می دهند.

امروزه این تبلیغات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی  به صورت گسترده تری ادامه دارد.

این روزها و با موج کرونا در کشورهای جهان از جمله ایران برخی از این رسانه ها و مبلغان امیدوارند تا افراد بیشتری را فریب داده و جذب نمایند.