اختصاصی
دروغگویی رسانه تبشیری در عدم رعایت حقوق اقلیت ها در ایران!


 به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های تبشیری همواره سعی کرده اند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را ناقض حقوق اقلیت ها از جمله ارامنه و مسیحیان عزیز کشورمان معرفی نمایند.

در تازه ترین اقدامات برخی از رسانه های تبشیری به دروغ ادعای تخریب مراکز دینی و تاریخی مسیحیان در ایران را داشته اند.
دروغگویی رسانه تبشیری در عدم رعایت حقوق اقلیت ها در ایران!