انتشار تصاویر جنجالی نوه جذبی در فضای مجازی
به گزارش فرقه نیوز-بخش صوفیه و دراویش، بعد از انتشار تصاویر هنجار شکنانه و فتوشاپی از نوه سیدعلیرضاجذبی قطب فرقه گنابادیه در فضای مجازی و اعتراض های بوجود آمده به این نوع اقدامات، شاهد تقابل و انتشار تصاویر خصوصی از شرمان بهشتی توسط دراویش هستیم.

 از روز سه شنبه تا به امروز تصاویر جنجالی از نوه قطب فعلی فرقه صوفیه گنابادیه با وضع زننده در فضای مجازی انتشار یافت که با بازتاب زیادی در بین دراویش همراه شد و گروهی مدعی شدند عکس های فوق فتوشاپ و با هدف تخریب جایگاه علیرضاجذبی صورت گرفته است.

در این بین بخشی از شاخه جدید فرقه گنابادیه به این اقدام هنجار شکنانه و تاسف بار نوه علیرضاجذبی اعتراض کرده و خواستار برخورد با این گونه اقدامات شدند در حالی که شرمان بهشتی همسر قطب این شاخه جدید پیش از این کشف حجاب کرده و با استقبال و شعار آزادی زن، توسط همین افراد همراه شد.

لازم به ذکر است از زمان حضور زیبابانو دخترصالحعلیشاه در بیمارستان و انتشار تصاویر وی توسط این افراد، انتشار برخی تصاویر نامناسب از خاندان منتسب به اقطاب این فرقه تبدیل به ابزار جنگ داخلی و روانی شاخه های جدید فرقه صوفیه گنابادیه شده تا ثابت شود این افراد برای رسیدن به قدرت از هیچ حرکت غیراخلاقی دریغ نخواهند کرد.

انتهای پیام/