مدل بهایی در کنار ایرج طهماسب

به گزارش فرقه نیوز:
موج سواری فرقه ضاله بهائیت با عکس ایرج طهماسب در فضای مجازی کلید خورد تا شاهد ماهی‌گیری این فرقه ضاله از آب گل آلود باشیم.

بشری دستوری نژاد مدل بهائی شیرازی مقیم آمریکا یکی از مشارکت‌کنندگان در ساخت برنامه‌های شبکه pmp با سوء استفاده از عدم آگاهی ایرج طهماسب در حال اعتبار بخشی به برنامه کودک جولی و جواهر خود است.

در سال‌های اخیر مصادیق قابل اعتنایی از سوءاستفاده فرقه ضاله بهائیت از مقبولیت چهره‌های هنری برای پیشبرد تبلیغات فرقه‌ای وجود دارد که دقت نظر و هوشیاری هنرمندان محبوبی همچون ایرج طهماسب را می‌طلبد.

برای بشرا دستورنژاد که در حوزه کودک در حال فعالیت است داشتن عکس مشترک با یک فرد شناخته شده در بین افراد جامعه همچون ایرج طهماسب، می‌تواند برگ برنده و سندی برای درست نمایاندن تشکیلات فرقه‌ای خود در بین کودکان و خانواده آن‌ها باشد.

موارد نسبتاً قابل توجهی در ایران وجود دارد که نشان می‌دهد، هنرمندان آگاهانه یا ناآگاهانه در دام ترفند‌های تبلیغاتی فرقه‌های ضاله و کاذبی همچون بهائیت گرفتار شده‌اند تا از این طریق مهر تأیید به تفکرات انحرافی خود بزنند