آیت الله صدر
صدرنامه” به دستخط شیخ محمود حلبی که طیّ نامه ای... خطاب به مرحوم آیت اللّه حاج آقا رضا صدر چنین...
جلد دوم کتاب "صدرنامه” دستخط شیخ محمود حلبی به چاپ... رسیده که طیّ نامه ای خطاب به مرحوم آیت اللّه... حاج آقا رضا صدر چنین می نویسد به عرض شریف... و تشریک مساعی خداوند بر علوّ درجات مرحوم آیت اللّه...
کد خبر: ۱۷۳۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۵


می&zwnj باشد و دوسال نیز در حوزه آیت الله صدر...
کد خبر: ۴۱۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶