اخراج بهائیان
اخراج بهائیان و اضافه کردنشان به لیست سیاه گرفت ...
و مقامات قطر تصمیم به مقابله و اخراج بهائیان و... اقدام را جرائم جنایی و امنیتی بهائیان معرفی کرده است... جرائمی که بهائیان در ایران نیز بخاطر آن ها در...
کد خبر: ۱۷۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴