اغتشاش
اختصاصی
حادثه گلستان هفتم و اغتشاش برخی از دراویش تندرو و...
به گزارش فرقه نیوز حادثه گلستان هفتم و اغتشاش برخی... اغتشاشگر پرداخته و به تعبیری جای جلاد و شهید را... سعی کرده اغتشاشگران را افرادی مظلوم که مورد هجوم قرار... زندان مظلوم نمایی نموده و اغتشاشگران را مورد ظلم نشان...
کد خبر: ۱۶۷۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰


اختصاصی
در اغتشاش و تجمعاتی که توسط برخی از عوامل ضد...
و اغتشاشات به وجود آمده در کشور رد پای این... است در اغتشاش و تجمعاتی که توسط برخی از عوامل... به اغتشاش و حمایت به اصطلاح از جامعه لر ها...
کد خبر: ۱۶۷۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵


اختصاصی
اغتشاش گری و تحریک سایر دراویش حاشیه ها و برخوردهای...
کد خبر: ۱۶۷۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


اختصاصی
شود و قصدش ایجاد اغتشاش است برحذر داشتند نمایندگان تابنده...
کد خبر: ۱۶۷۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


اقدام علیه امنیت ملی تحریک به اغتشاش و چگونه برخورد...
کد خبر: ۱۶۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


اختصاصی
که سعی در ایجاد اغتشاش دارند و همه دراویش می...
که قصد تفرقه و اغتشاش و دروغ پراکنی را دارند... افرادی هستند که سعی در ایجاد اغتشاش دارند و همه...
کد خبر: ۱۶۷۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۷۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۷۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


اختصاصی
دراویش فضا را متشنج نموده و با ایجاد اغتشاش جان...
کد خبر: ۱۶۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


اختصاصی
در میان سایر دراویش و زمینه سازی اغتشاش از هیچ...
کد خبر: ۱۶۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۷


اختصاصی
از اغتشاش و شلوغ کاری و تهدید می گوین...
بسته و از اغتشاش و شلوغ کاری و تهدید می...
کد خبر: ۱۶۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


اختصاصی
کرده و همواره مردم را به فتنه و اغتشاش دعوت...
اغتشاش دعوت می نماید به راستی هم سویی این رسانه...
کد خبر: ۱۶۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰


اختصاصی
به راستی حمایت از اغتشاش گران و تندرو ها توسط...
قد از دراویش اغتشاش گر و شخص محمد ثلاث پرداخت... اغتشاش گران و تندرو ها توسط این رسانه ها و...
کد خبر: ۱۶۷۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


اختصاصی
بر علیه نظام اسلامی دعوت مردم به قیام و اغتشاش...
کد خبر: ۱۶۷۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸


احتصاصی
کد خبر: ۱۶۷۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶


کد خبر: ۱۶۶۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


شکل گیری اغتشاش است تابنده در بیانیه خود از حضور... باید دید تلاش های تابنده برای جلوگیری از اغتشاش برخی...
کد خبر: ۱۶۶۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴


بی قانونی و اغتشاش در ایران دفاع می کنند و...
کد خبر: ۱۶۵۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۹


اختصاصی
اغتشاشات و آشوب و حضور در خیابانها حمایت از اغتشاشگران...
به اغتشاش و آشوب می کردند پخش شایعات و اخبار... دروغین در این زمینه دعوت مردم به اغتشاشات و آشوب... و حضور در خیابانها حمایت از اغتشاشگران و نمونه ای...
کد خبر: ۱۶۴۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


گزارش میزان از ۱۲ سال آشوب‌طلبی یک فرقه؛
ها در اغتشاشات متعدد گواهی بر ماهیت فرقه گرایانه و... را در هدایت اغتشاشات و تهدید امنیت مردم داشتند عضوگیری... و اغتشاش می کردند این فراخوان ها عمدتا در مناطقی... ضدامنیتی علیه مردم هستند آشوب ها و اغتشاشات عناصر میدانی...
کد خبر: ۱۶۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۶