افراط گرایی شیعی
نگاهی به کتاب «مرجعیت موروثی»
به گزارش فرقه نیوز افراط گرایی شیعی به مثابه ابزاری... آزار کشتار و انزوای شیعیان را فراهم آورده است این... شیعیان مانع از ترویج تعالیم مکتب اهل بیت شده و... رفتار و گفتار زننده و افراطی این طیف در مقابل...
کد خبر: ۱۵۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰