انتقاد ممنون
اختصاصی
شود که در بعد شناختی اعضا اتفاق می افتد انتقاد... پذیرفتند هرگونه تفکر انتقادی آنان درباره رهبر یا آموزش­های گروه... گفته­های رهبر گروه همواره صحیح است توضیح لازم دارد انتقاد... زیر سؤال می برد ازاین رو هرگونه انتقاد بی ادبی...
کد خبر: ۱۶۴۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳