انوار هدایت
خود بسنجد و نافع داند یا در کتاب انوار هدایت...
کد خبر: ۱۷۳۳۷   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


راه مانده ای در سمنان را هدایت کرده و مظلومی... همان طور انوار هدایت و علم امام هم به اندازه...
کد خبر: ۱۴۸۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۷