تحریم دارو
واردات دارو به ایران می شود کارشناس دیگر برنامه وی...
در برنامه ای زنده گفت واردات دارو برای ایران همیشه... در تحریم آزاد بوده است سپس تحلیلگر رسانه ای پوریا... آسترکی گفت اگه دارو تحریم نیست یک بسته مُسکّن بفرستید...
کد خبر: ۱۷۰۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۵


و مواد مستی آور و دارو به صورت مطلق و... من الواحد التاسع به نظر شما باتوجه به تحریم استفاده... از دارو اگر اکنون باب زنده بود برای مقابله با...
کد خبر: ۱۷۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰