جاسوسی بهائیان
اخراج بهائیان و اضافه کردنشان به لیست سیاه گرفت ...
و مقامات قطر تصمیم به مقابله و اخراج بهائیان و... اقدام را جرائم جنایی و امنیتی بهائیان معرفی کرده است... جرائمی که بهائیان در ایران نیز بخاطر آن ها در...
کد خبر: ۱۷۳۳۳   تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


بهائیان جاسوس و مهره صهیونیست ها می باشند که این... ادعا با رجوع به کتب و منابع بهائیان کاملا اثبات... می گردد امروزه علی الرغم تلاش بهائیان برای کتمان آثار...
مرگ اعلام نموده است بهائیان عبدالبهاء را مفسّر رهبر و... بهائیان بوده و گزارش های آن برای پیروان این فرقه... عبد بها فرزند بها پیامبر و خدای همزمان بهائیان ابراز... کرده است براستی بهائیان که به کرات ادعا می کنند...
کد خبر: ۱۶۴۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


تجارب تاریخی بر صحت ادعای بهائیان صحه گذاشته است شواهد... چرایی آن است مروری بر فعالیت بهائیان از ابتدای شکل...
به گزارش فرقه نیوز بهائیان همواره در سایت ها و... ندارد و واقع بودن بیت العدل بهائیان در اسرائیل تصادفی... تاریخی بر صحت ادعای بهائیان صحه گذاشته یا اینکه برخلاف... فعالیت بهائیان از ابتدای شکل گیری این فرقه نشان از...
کد خبر: ۲۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶