جرالد اف
دین اسلام درگذشت دکتر جرالد اف دریکز مبلغ مسیحی که... سال 1969 مدرس تبلیغی مسیحیت را از کلیسای متدویست دریافت... برای یافتن حقیقت سبب شد که در سال 1993 به...
کد خبر: ۱۶۵۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۶