حسن موقر بالیوزی
بی سی یک بهائی سرشناس به نام "حسن موقر بالیوزی"... بوده است حسن موقر بالیوزی مشاور "شوقی افندی" رئیس بهائیان...
کد خبر: ۱۶۰۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲


آن دولت استکباری است میرزا حسن نیکو نویسنده و مبلغ... است و محبت و عادت و عصبیت و حسن ظن... ۱۷ ۹ حسن روابط دولتمردان روسفیل در حکومت قاجار با... بهائیان تفحص در اوراق تاریخ حکایت از حسن رابطه و...
کد خبر: ۳۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶