خرافات
اختصاصی
1 آنها فقط می خواهند عقاید و خرافات خودشان تأیید...
کد خبر: ۱۶۴۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۴


۸۸ و ترویج خرافات در شبکه های جهانی نیز مدتی...
کد خبر: ۱۶۱۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶


یوسف وند یکی از خرافاتی که در سال های اخیر... خرافات گرفتار شده و بخش بزرگی از فضای فرهنگ جهانی... نشر خرافات و ترویج توهماتی است که مردم را سرگرم... و پشت کار دور می کند یکی از خرافاتی که...
کد خبر: ۱۶۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲


همه ادیان خرافات و باورهای منحرف از چالش های پیشروی... تلاش خود را جهت شکست حصار خرافات به کار گیریم... اگر دو عامل خرافات و توهین در بین مسلمانان نبود...
کد خبر: ۱۶۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲


های منحرف شناخت انواع فرقه ها و خرافات و می...
کد خبر: ۱۶۱۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸


خرافات است در حالی که باید آنها و روانشناسان بیاید...
کد خبر: ۱۶۰۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۷


به ترویج خرافات و مطالب سخیف و بی ارزش می...
کد خبر: ۱۶۰۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


خرافات به دور افکارشان برای حفظ پایگاه اجتماعی خود در...
کد خبر: ۱۶۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


این فلاسفه مانند سایر طبقات مردم به جادو و خرافات...
به جادو و خرافات رایج در میان مردم تن می...
کد خبر: ۱۵۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۶


مدیرکل ادیان و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی مطرح کرد:
حجت الاسلام حاتمیان گفت در جامعه خرافات و موهوماتی وارد...
در جامعه خرافات و موهوماتی وارد شده که باعث اتهام...
کد خبر: ۱۵۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲


اشاعه جاهلیت مدرن
کد خبر: ۱۵۹۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۴


امروزه کشیشان و کلیساها در منجلاب خرافات دست و پا...
خرافات دست و پا می زند یکی از انتقادات همیشگی... به کلیسا و کشیشان وجود خرافات و بدعت های غیرقابل... شود به وجود گسترده خرافات در مسیحیت تبشیری اعتراف کند...
کد خبر: ۱۵۸۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۱


به جادو و خرافات رایج در میان مردم تن می...
کد خبر: ۱۵۸۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴


آن به ترویج خرافات می پرداختند فاش شد ...
به ترویج خرافات می پرداختند فاش شد یکی از این...
کد خبر: ۱۵۸۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰


خرافات وارداتی است خاطرنشان کرد برخی از مظاهر آیین هندو... همواره با خرافات بسیاری همراه است /شبستان...
کد خبر: ۱۵۸۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۹


بااین حال طبق خرافات اناجیل یک پیامبر اولوالعزم از این...
کد خبر: ۱۵۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴


را تحریف و با ترویج خرافات مردم را گمراه می...
کد خبر: ۱۵۵۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


کردند ترویج شعائر حسینی ع بدون توجه به خرافات این...
کد خبر: ۱۵۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲


حسین اصغری
و تزریق اوهام و خرافات در افکار و دماغ ­های...
کد خبر: ۱۵۴۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۶


معاونت آموزشی آپ فردوس خبرداد؛
کرده و افزایش خرافات و موهومات حوزه دین در میان...
کد خبر: ۱۵۲۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵