دروغ پراکنی
اختصاصی
باز هم دشمنان نظام و رسانه های معاند به دروغ...
کد خبر: ۱۷۲۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳


اختصاصی
نمود تا به دروغ آن را به نادیده گرفتن حقوق...
کد خبر: ۱۷۲۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


اختصاصی
دروغ و با ادعای مجانی بودن این مواد نفتی از... سوی ایران سعی در ایجاد شبهه و شایعه پراکنی دارد...
و زبان به دروغ گویی و شایعه پراکنی گشوده اند... دروغ و با ادعای مجانی بودن این مواد نفتی از... سوی ایران سعی در ایجاد شبهه و شایعه پراکنی دارد...
کد خبر: ۱۷۱۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶


اختصاصی
دروغ پراکنی و شایعه سازی ها در این راستا ادامه...
کد خبر: ۱۷۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۲


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز در خبر ها به دروغین بودن...
کد خبر: ۱۷۱۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۱۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۰۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۳


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۹


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۰۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۵


اختصاصی
رسانه های بیگانه سعی دارند تا با دروغ پراکنی و... شایعات دروغین اهداف شوم خود را دنبال نمایند این بار... به دروغ ادعا نمودند که روحانیت پخش کرونا را عامل...
کد خبر: ۱۷۰۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۱۹


اختصاصی
کد خبر: ۱۷۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


اختصاصی
دراویش بارها نسبت دروغگویی و مقام پرستی به محمد اسماعیل... صلاحی داده شده و وی را فردی دروغو خطاب نمایند...
کد خبر: ۱۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷


دامن زدن به دروغ های کرونایی بالا گرفته است ...
کد خبر: ۱۷۰۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


اختصاصی
دروغگویی و جنگ روانی سران آمریکا درباره ایران نیز گویا...
صاحب نظران در آمریکا نیز دروغ گو بودن ترامپ و... اند دروغگویی و جنگ روانی سران آمریکا درباره ایران نیز... گویا تمامی ندارد تازه ترین دروغ وزیر امور خارجه دروغگوی...
کد خبر: ۱۶۹۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۹۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۹۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۹۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۹


اختصاصی
مظلوم نشان دادن دراویش داشته و بار دیگر دروغ کشته...
بار دیگر دروغ کشته سازی و ترور تابنده را مطرح... در برابر این دست شایعات و دروغ پراکنی ها عکس...
کد خبر: ۱۶۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


اختصاصی
بی تردید سکوت دراویش در برابر اتهامات دروغین منافقین و...
دشمنان نظام ضمن شایعه پراکنی و دروغ پراکنی در این... بی تردید سکوت دراویش در برابر اتهامات دروغین منافقین و...
کد خبر: ۱۶۸۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴