درگذشت مهندس سجادی
درگذشت مهندس سیدحسین سجادی پس از درگذشت مؤسس انجمن حجتیه...
لوّاف پژوهشگر حوزه ی ادیان در یادداشتی نوشته است مهندس... سیدحسین سجادی درگذشت پس از درگذشت مؤسس انجمن حجتیه یعنی... حجتیه اثبات نمود اما شک ایجاد شده در مرحوم سجادی... را رها ننمود پس از درگذشت مؤسس انجمن هر چند...
کد خبر: ۱۷۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴