دفن تکامل جویی
نقد اندیشه اکهارت توله
اکهارت توله برمی آید دفن تکامل جویی است ...
تجربه شخصی او در سلوک است دفن تکامل جویی در... ای برای رشد و تکامل ندارد آیا قوای انسانی همه... از تعلیمات اکهارت توله برمی آید دفن تکامل جویی است... نخواهند رسید همچنان روحیه کمال جویی را درون خود حفظ...
کد خبر: ۱۶۱۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴