دلیل تقریر
اختصاصی
مبانی دلیل تقریر بر حضرت نوح ع که نخستین پیامبر...
فرمود و احدی او را اجابت ننمود لذا مبانی دلیل... تقریر بر حضرت نوح ع که نخستین پیامبر اولوالعزم است... دلیل تقریر دلیلی ساختگی توسط رهبران بهایی برای حق جلوه...
کد خبر: ۱۶۶۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۰


اختصاصی
بزرگترین دلیل بهائیت برای حقانیت رهبران خود "دلیل تقریر" است...
به گزارش فرقه نیوز بهائیان معتقدند دلیل تقریر اکبر دلیلی... در عالم باقی بماند این بقا و نفوذ دلیل حقانیت... برای رهبران بهائی اثبات کند دلیل تقریر را مطرح کرده... و در بزرگداشت این دلیل می گوید "به اندک تأمل...
کد خبر: ۱۶۶۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳


بود با عنوان دلیل تقریر در کتابهای ناظر به استدلالهای...
کد خبر: ۱۴۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰