رویش عرفان های جدید
همتی محقق حوزه دین و عرفان گفت مقصود از عصر... جدید مدرنیته نیست فرقه های عرفانی مربوط به سال ۱۹۷۰... به بعد معروف به فرقه های عصر جدید هستند که...
به گزارش فرقه نیوز نشست فرقه های عرفانی عصر جدید... محقق حوزه عرفان و ادیان برگزار شد وی در این... نشست گفت مقصود از عصر جدید مدرنیته نیست فرقه های... عرفانی مربوط به سال ۱۹۷۰ به بعد معروف به فرقه...
کد خبر: ۱۶۰۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۱۶