زهره صفاتی
مجتهده حوزه علمیه کشور:
است زهره صفاتی ادامه داد حقیقت عبودیت را باید در... نشده است صفاتی خاطرنشان کرد تعبد راه پیمودن موفقیت است... کتابخانه مرکزی برگزار می شود حاجیه خانم بانو مجتهده صفاتی...
کد خبر: ۱۵۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۰