سفیر صلح و دوستی
اختصاصی
بهائیان این بار ایرانگردی با دوچرخه را برای تبلیغ تحت... عناوین عوام فریبانه انتخاب کرده اند ...
به گزارش فرقه نیوز در سایه غفلت مسئولین بهائیان این... بار ایرانگردی با دوچرخه را برای تبلیغ تحت عناوین عوام... فریبانه انتخاب کرده اند به همین منظور مبلغ بهایی موسوم... به بابک شادابی بهایی زاده ای که با شعار صلح...
کد خبر: ۱۶۷۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۶