سیاهان آفریقا
عبدالبهاء در توصیف سیاه پوستان و مردم آفریقا ایشان را...
ها از جمله سیاه پوستان آفریقایی بر خلاف این آموزه... توصیف مردم آفریقا گفته است اهالی مملکتی نظیر آفریقا جمیع... بی تربیت به حیوان مردم آفریقا را مصداق این تعریف... مثل اهالی اواسط آفریقا در اواسط آفریقا ملاحظه کنید که...
کد خبر: ۱۷۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸


سیاهان آفریقا را گاوهایی در قالب انسان خطاب می کند...
کد خبر: ۱۶۵۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۴


عباس افندی می خواهم مطلبی بگویم تا سیاهان ممنون از... سفیدان شوند و سفیدها مهربان به سیاهان گردند ...
و استثمار سیاهان آفریقا توسط آمریکایی ها چشم بسته و... گرفتن و تجارت انسان در آفریقا انجام داده اند تطهیر... دارالفنون سیاهان واقع در واشتنگتن مورخ 23/4/1912 چنین اظهار می... دارد می خواهم مطلبی بگویم تا سیاهان ممنون از سفیدان...
کد خبر: ۱۴۶۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۴