شیخ محمودحلبی
یعنی شیخ محمود حلبی بزرگترین خسارت برای این گروه به...
شیخ محمود حلبی این بزرگترین خسارت برای این گروه به... بزرگ تر در این عرصه بردارد اما ارادتش به شیخ... بدان میزان نبود که وی را به جدایی از شیخ... مرام شیخ حلبی را برگزید و مسئولیتش در این تشکیلات...
کد خبر: ۱۷۳۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۴


ی هفتاد به بعد پس از درگذشت شیخ محمود حلبی...
کد خبر: ۱۷۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۷


اصلی تشکیلات انجمن&zwnj حجتیه دانست هرچند واکنش شیخ محمودحلبی نسبت...
کد خبر: ۵۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶