شیروان
اختصاصی
شهرستان شیروان برگزار شد ...
توسط حوزه علمیه خواهران شهرستان شیروان برگزار شد این دوره... مدرسه علمیه مکتب الزهرا س شیروان برگزار شد ...
کد خبر: ۱۶۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


و در شهرهای اسفراین بجنورد دره گز کلات شیروان قوچان... امین نوشیروان تاریخ سیاسی کردها ترجمه اسماعیل بختیاری سلیمانیه بنکه...
کد خبر: ۱۶۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


در حالی است که بنا بر نظر « شیروان الوائل»...
کد خبر: ۶۶۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶