صادق برمکی
دانیال در زمان آتش زدن جسد خطاب به صادق به...
روزنامه اعتماد توضیحات منصور برمکی پسر عموی مقتول در گفت... ١٩ ساله به نام صادق برمکی را در یک جاده... به نام دانیال شدند صادق و دانیال از دوره دبیرستان... صادق با ضربات چاقو و ساتور به قتل رسیده و...
کد خبر: ۱۵۹۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۸