طرد بهائی
آمریکا سفر کرده است توسط جناب شوقی افندی طرد شد...
حتی سران بابی و بهائی نیز پیروان خود را از... مبشّر بهائیت می گوید تدریس کتاب ها جایز نیست مگر...
کد خبر: ۱۶۵۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶