عرفان های نوظهور
اختصاصی
توجه می شود آموزه های مشترک است ...
دین اصلی خود بدانند هم چنین لازم است آموزه هایی... تأمین و ضرورت های تداوم این تمدن را برآورده سازد... بدان توجه شد آموزه های مشترک بود آنها می بایست... آموزه های ادیان و فرق را بررسی می کردند و...
کد خبر: ۱۶۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


اختصاصی
نیازهای این دنیایی از مهمترین عملکردهای جریانات انحرافی است ...
به این دنیا و محور قرار دادن نیازهای این دنیایی... در اندیشه های افراد سرشناس فراوانی ترویج شد نویسندگانی مانند... انسان را محصور نیازهای دنیایی کنند از عناوین آثار این... نویسندگان به خوبی به این امر پی خواهید برد میلیونرهای...
کد خبر: ۱۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی...
کد خبر:    تاریخ انتشار: /۰۰/۰۰