عطایا
تلقین حس معنویت در آن هاست مباحثی چون عطایا و... یکی از چیزهایی که بر آن تأکید داشتند عطایای روح... به فکر فرو برد همین مسئله عطایا بود آن ها... شد و گفت من عطایای زبان ها گرفتم افراد برای...
کد خبر: ۱۶۲۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷