علی محمدباب
ادعای جوانی جویای نام موسوم به سید علی محمد باب...
کد خبر: ۱۶۱۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰


بوده است صوفیان برای مولوی بابیان برای علی محمدباب وهابیون... این مستندات جعلی افراد دیگری نیز حداقل از روی کنجکاوی... امر که بازداشت و دستگیری محمد علی ط بی مورد... عملکرد ها و ادعاها کذب و جعلی در راستای اثبات...
کد خبر: ۲۵۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


گیرد بنیان گذار فرقه بابیه علی محمد شیرازی ازطریق آشنایی... حسینعلی وبا همکاری یحیی یا کشته شدند یااز ادعای خود... دست برداشتند سپس میرزا حسینعلی نوری مقام پیامبری رابرای خود... که ادعای حسینعلی رانپذیرفتند وبرجانشینی یحیی باقی ماندند ازلی نام...
کد خبر: ۱۹۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


حسینعلی چون میرزا اسدالله دیان را مخل خود یافت میرزا...
نویسد میرزا حسینعلی چون میرزا اسدالله دیان را مخل خود... علی محمدباب در کشور پدید آمد که از جمله آن... خود تحت عنوان "هشت بهشت” می نویسد میرزا حسینعلی چون... علوی” "محمد علی فیضی” "فنا ناپذیر” "اشراق خاوری” و …...
کد خبر: ۱۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶