علیرضا جذبی
علیرضا جذبی و رمزگشایی از سخنان روز جمعه دکتر نورعلی... جانشین مشخص شده و مهندس جذبی جانشین است چرا هیچ... علیرضا جذبی واسطه انتقال قطبیت به حسینعلی تابنده فرزند دکتر... نکرد تا از طریق مهندس جذبی قطبیت به فرزند خود...
کد خبر: ۱۶۲۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷


آخرین سخنرانی خود از سید علیرضا جذبی به عنوان جانشین... بر قطب سلسله مهندس جذبی را جانشین کرد و فرقه... احتمالی بر سیدعلیرضا جذبی شد تا با یک برنامه ریزی... دقیق قطب بعدی سلسله مهندس جذبی شود در حالی که...
کد خبر: ۱۶۲۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۷


و سکونت سید علیرضا جذبی سید مرتضی محجوبی و سید... برگزار می شود این موضوع باعث دلخوری علیرضا جذبی و...
کد خبر: ۱۵۱۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳