فرخ رو پارسا
که فرخ رو پارسای - بهائی و بهائی زاده- بعنوان... وزیر آموزش و پرورش طی سال های 1347- 1353 انتخاب... برخی از مدارس هر نوع حجاب اعم از روسری و... چادر ممنوع شد یکی دیگر از اقدامات وی در روند...
کد خبر: ۱۷۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۸


بدو پیدایش این گروه سیاسی در شکل و شمایل یک... فرقه ی به ظاهر مذهبی در خدمت منافع بیگانگان روس... وجود آمد این همکاری در روند افزایش تعداد نفوس بهائیان... تأثیر گذارد افزایش بی رویه ی تعداد بهائیان به دنبال...
کد خبر: ۶۴۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


ساواک و نیروهای اطلاعات و ضداطلاعات ارتش می پرداخت ۵... نیز از پیروان این فرقه ضاله محصوب می شد در... وزیر کابینه او مثل منصور روحانی وزیر کشاورزی که در... نابود کننده کشاورزی ایران لقب گرفت فرخ رو پارسا نخستین...
کد خبر: ۵۷۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


بخش اول/
گمراه بهائیت تعدادی از افراد سرشناس این گروهک استعماری مناصب...
پیروان آن نباید در امور سیاسی مداخله داشته باشند اما... این تنها یک ادعای انگلیسی پسند و کاملا دروغ بوده... زدگی پیروان این فرقه در فرصت های پیش آمده و... مواقع ضروری است در دوران سیاه ستم شاهی که این...
کد خبر: ۵۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶