فرق و ادیان
به گزارش فرقه نیوز شروع دوره جدید آموزش و نقد... عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی... مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی زیر نظر دفتر مرجع... عالی قدر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی اداره می شود...
کد خبر:    تاریخ انتشار: /۰۰/۰۰