فرقه های اقتصادی
اختصاصی
فرقه ها به دنبال نقاط ضعف می گردند تا از... دارد تا فرقه ها را رشد دهد ...
به گزارش فرقه نیوز فرقه ها همواره برای این که... های مناسب دارند این زمینه ها و عوامل را یا... فقر شود بستر بسیار مناسبی برای رشد فرقه ها ایجاد... این یعنی فقر مطلق دیگر عامل رشد فرقه را می...
کد خبر: ۱۶۳۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


به گزارش فرقه نیوز لاله 30 ساله اخیرا طلاق گرفته... کردن شغل بهتر به آموزش های بیشتر نیاز دارد او... بر پایه کشفیات راه های جدیدی برای تفکر بود که... سیاسی یا اقتصادی موفقیت خود را به دست آورد در...
کد خبر: ۱۶۱۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۷


دروغ های طاهری در دفاعیه خود
در آخرین دفاعیه محمدعلی طاهری رهبر فرقه حلقه و در...
فرقه نیوز در آخرین دفاعیه محمدعلی طاهری رهبر فرقه حلقه... دخل و تصرف به بازتاب سخنان نجات یافتگان از فرقه... آزاد باشد تا خود بتواند آزادانه درباره فرقه حلقه تصمیم... و آموزه های این فرقه موردنقد قرار می گیرد و...
کد خبر: ۱۵۹۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۸