قانون تشابه
قانون جذب بزرگ ترین خرافه عصر ماست و ریشه های... آن اشکالات اساسی اعتقادی را به دنبال دارد قانون جذب... نام قانون تشابه در بین جادوگران شناخته می شود ...
به گزارش فرقه نیوز فهرست این نوشتار 1 قانون جذب... چیست و چه اشکالات دینی دارد 1 1چیستی قانون جذب... 1 2 درستی های قانون جذب 1 3 اثبات ناپذیری... قانون جذب 1 4 ابطال ناپذیری قانون جذب 1 5...
کد خبر: ۱۶۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲