قاچاق عینک
یکی از عناصر فعال فرقه ضاله بهاییت که در قاچاق... عینک مشارکت فعال داشت از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به...
بهاییت که در قاچاق عینک مشارکت فعال داشت از سوی... پیش عناصری از تشکیلات بهایی حین ارتکاب به قاچاق محموله... باارزشی از عینک شناسایی و دستگیر شدند ع خ متهم... ردیف اول این پرونده که سردستگی باند قاچاق را برعهده...
کد خبر: ۱۶۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۳