محمد اسماعیل صلاحی
اختصاصی
نور علی تابنده و حامیان آنها مانند محمد اسماعیل صلاحی...
کد خبر: ۱۷۲۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز محمد اسماعیل صلاحی قطب خود خوانده...
کد خبر: ۱۷۱۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۶


اختصاصی
در جدیدترین اظهار نظر ها نیز محمد اسماعیل صلاحی که...
خود قائل هستند در جدیدترین اظهار نظر ها نیز محمد... اسماعیل صلاحی که خود را قطب واقعی سلسله گنابادی می...
کد خبر: ۱۷۰۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز بارها از محمد اسماعیل صلاحی و... دراویش بارها نسبت دروغگویی و مقام پرستی به محمد اسماعیل... صلاحی داده شده و وی را فردی دروغو خطاب نمایند...
کد خبر: ۱۷۰۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۷