محمد الزعبی
یک عالم اهل سنت لبنان:
شیخ محمد الزعبی گفت شفاعت جویی از پیامبر جایز و...
بخش اسلام محمدی اصیل باقی نگذاشته است وشیعیانی که به... سر می پرورانند در همین راستا با شیخ محمد الزعبی... شد گفت خدایا از تو می خواهم به حق محمد... مرا ببخشی خداوند فرمود ای آدم تو محمد را از...
کد خبر: ۱۶۰۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰