محمدکاظم جعفری
کتاب سیر گفتمان سَلَفیگری با ترجمه محمدکاظم جعفری را انتشارات...
و ترجمه محمدکاظم جعفری است سیر گفتمان سَلَفی جهادی فکر...
کد خبر: ۱۵۸۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۲