مذاهب اسلامی
یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت های...
به گزارش فرقه نیوز نمایندگان شورای اسلامی جلسه علنی امروز-... مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده موافقت کردند بنابر ماده... به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های... هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی...
کد خبر: ۱۷۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱


عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی... مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی زیر نظر دفتر مرجع...
کد خبر:    تاریخ انتشار: /۰۰/۰۰