مرجعیت موروثی
نگاهی به کتاب «مرجعیت موروثی»
از مرجعیت موروثی و بدون علمیت در این خاندان سوء... استفاده از عنوان و جایگاه مرجعیت را در این جریان...
در جهان اسلام برافروخته است کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع... شیرازی سوء استفاده این جریان از جایگاه رفیع مرجعیت شیعه... و جذب توده های ناآگاه به واسطه عنوان مرجعیت این... و هرگونه انتقادی را توهین به مرجعیت شیعه قلمداد می...
کد خبر: ۱۵۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰


از مرجعیت موروثی مرجعیت ماهواره‎ای این جریان می‎گوید مروری صریح...
کد خبر: ۱۴۷۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۸


یادداشتی از نویسنده کتاب «مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی»/
است که صالح قاسمی نویسنده کتاب مرجعیت موروثی یا تشیع... بلافاصله بعد از مرگ برادرش خود را مستحق منصب مرجعیت... کنم 1- چرایی بدعت خطرناک موروثی‎کردن کسوت شریف مرجعیت که... مرجعیت میرزای شیرازی بزرگ که با صدور فتوای تحریم تنباکو...
کد خبر: ۱۴۴۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷


است کتاب « مرجعیت موروثی یا تشیع انگلیسی» نگاهی است...
کد خبر: ۶۷۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶