مرید و مرادی
اختصاصی
کثرت مریدان که اکثریّتشان از روی جهل شان جذب این... فرقه ها می شوند می تواند پایه های اقتصادی و... مالی فرقه ها را تحکیم بخشد و پایه های مالی... فرقه ها مهمترین عامل تداوم حیات آنان محسوب می گردد...
به گزارش فرقه نیوز فرقه های نوظهور جهت تداوم حیات... خود همانند هر گروه و تشکّل دیگر نیازمند حلقه گسترده... ای از مریدان هستند به همان میزان و گستردگی دامنه... هواداران و مریدان فرقه ها می توانند نقش آفرینی نسبت...
کد خبر: ۱۶۱۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶