مسح خداوند
اختصاصی
مسح ترامپ از طرف خداوند برای رئیس جمهور شدن از...
افراد معتقد به مسح ترامپ از طرف خداوند برای رئیس... از طرف خداوندمسح شده اند ...
کد خبر: ۱۷۱۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰