مفسد اقتصادی
در دوازدهمین نشست عرفان های نوظهور مطرح شد؛
است که امروزه شهرام جزایری که فساد اقتصادی اش را... همه می دانند به جای مفسد اقتصادی با عنوان نابغه... اقتصادی معرفی شود ...
مفسدان اقتصادی با عنوان نابغه اقتصادی در قانون جذب مدیرعامل... امروزه شهرام جزایری که فساد اقتصادی اش را همه می... دانند به جای مفسد اقتصادی با عنوان نابغه اقتصادی معرفی...
کد خبر: ۱۶۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۱۳


سخنرانی جنجالی شریعتمداری در دانشگاه تهران:
می&zwnj توانید یک مفسد اقتصادی را آدرس بدهید که در... مفسد 3 هزار میلیاردی را نابغه و کار آفرین و...
کد خبر: ۴۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶